ETIGRAF, s.r.o.

výroba etiket a komplexní řešení čárových kódů

+420499621123
hledat na webu ....
Úvod > O nás > Politika kvality a environmentu

„ETIGRAF, s.r.o. firma s tradicí v oblasti technologií čárového kódu.“

Společnost ETIGRAF, s.r.o. je autorizovaným prodejcem tiskáren TOSHIBA TEC EUROPE na českém trhu, výrobcem samolepicích etiket, poskytovatelem servisních služeb a dodavatelem spotřebních materiálů k dodávaným tiskárnám. Vedení společnosti si uvědomuje závažnost problematiky kvality a péče o životní prostředí (environment), proto v rámci své odpovědnosti přijímá tyto závazky v certifikovaném systému managementu:

1. Služby a výrobky
Všichni pracovníci firmy mají osobní odpovědnost za zvyšování důvěry budované ve vztahu k zákazníkovi, za kvalitu dodávaných výrobků a služeb a jejich environmentální vlastnosti. Tato důvěra je založena na naší schopnosti poskytovat kvalitní služby a operativně řešit problémy zákazníků a dodržovat právní předpisy a jiné závazně uplatněné požadavky. Zvyšování kvality služeb dosáhneme efektivním řízením procesů se zaručením technické shody prodávaných výrobků. Naším společným cílem je zvyšovat důvěru zákazníka v kvalitu našich výrobků a služeb. Neméně důležité jsou i naše prokazované schopnosti a dovednosti splnit potřeby, očekávání a požadavky v zájmu všech zákazníků a osob zainteresovaných na ochraně životního prostředí.

2. Spokojenost pracovníků firmy a ochrana životního prostředí
Ve prospěch pracovníků firmy udržujeme systém managementu podporující osobní motivaci na komerční úspěšnosti firmy, umožňující rozvíjet kulturu otevřené vnitřní komunikace. Zavazujeme se používat vhodné nástroje managementu kvality a metody týmové spolupráce. K dosažení cílů kvality a environmentu využíváme moderní informační technologie.

3. Efektivnost systému managementu a kvalita dodavatelů
Systém managementu trvale zlepšujeme a udržujeme jeho efektivnost. Ve všech činnostech dbáme o soulad s požadavky právních a jiných předpisů, které se vztahují k produktům a ochraně životního prostředí. Vyžadujeme trvalé zlepšování efektivnosti u našich dodavatelů na principu vzájemné výhodnosti. Chceme, aby uměli pružně reagovat na požadavky naše a našich zákazníků, na potřeby v kvalitě dodávaných výrobků a služeb, na rychlost realizace dodávek bez negativních vlivů na životní prostředí a v neposlední řadě i na vyřizování případných reklamací.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 15. ledna 2018, 
4. vydání politiky kvality

Jaroslav Bém, jednatel společnosti
Hana Bémová, jednatel společnosti
Miroslav Řehák, manažer systému
nahoru
INKANTO AVERY DENNISON 3M UPM RAFLATAC GS1 CZ CSJ CERT
CAB Business Partner ZEBRA Business Partner AstroNova Business Partner
© 1998-2021 - ETIGRAF, s.r.o. Právní upozornění a podmínky užití
Facebook LinkedIn
 Web created by Landar
nahoru