Politika kvality a environmentu

Úvod > O nás > Politika kvality a environmentu
 

„ETIGRAF, s.r.o. firma s tradicí v oblasti technologií čárového kódu.“

Společnost ETIGRAF, s.r.o. je autorizovaným prodejcem tiskáren TOSHIBA TEC EUROPE na českém trhu, výrobcem samolepicích etiket, poskytovatelem servisních služeb a dodavatelem spotřebních materiálů k dodávaným tiskárnám. Vedení společnosti si uvědomuje závažnost problematiky kvality a péče o životní prostředí (environment), proto v rámci své odpovědnosti přijímá tyto závazky v certifikovaném systému managementu:

1. Služby a výrobky
Všichni pracovníci firmy mají osobní odpovědnost za zvyšování důvěry budované ve vztahu k zákazníkovi, za kvalitu dodávaných výrobků a služeb a jejich environmentální vlastnosti. Tato důvěra je založena na naší schopnosti poskytovat kvalitní služby a operativně řešit problémy zákazníků a dodržovat právní předpisy a jiné závazně uplatněné požadavky. Zvyšování kvality služeb dosáhneme efektivním řízením procesů se zaručením technické shody prodávaných výrobků. Naším společným cílem je zvyšovat důvěru zákazníka v kvalitu našich výrobků a služeb. Neméně důležité jsou i naše prokazované schopnosti a dovednosti splnit potřeby, očekávání a požadavky v zájmu všech zákazníků a osob zainteresovaných na ochraně životního prostředí.

2. Spokojenost pracovníků firmy a ochrana životního prostředí
Ve prospěch pracovníků firmy udržujeme systém managementu podporující osobní motivaci na komerční úspěšnosti firmy, umožňující rozvíjet kulturu otevřené vnitřní komunikace. Zavazujeme se používat vhodné nástroje managementu kvality a metody týmové spolupráce. K dosažení cílů kvality a environmentu využíváme moderní informační technologie.

3. Efektivnost systému managementu a kvalita dodavatelů
Systém managementu trvale zlepšujeme a udržujeme jeho efektivnost. Ve všech činnostech dbáme o soulad s požadavky právních a jiných předpisů, které se vztahují k produktům a ochraně životního prostředí. Vyžadujeme trvalé zlepšování efektivnosti u našich dodavatelů na principu vzájemné výhodnosti. Chceme, aby uměli pružně reagovat na požadavky naše a našich zákazníků, na potřeby v kvalitě dodávaných výrobků a služeb, na rychlost realizace dodávek bez negativních vlivů na životní prostředí a v neposlední řadě i na vyřizování případných reklamací.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 15. ledna 2018, 
4. vydání politiky kvality

Jaroslav Bém, jednatel společnosti
Hana Bémová, jednatel společnosti
Miroslav Řehák, manažer systému


nahoru